Installationsbidrag

Klicka på dokumentet för att komma till ansökningsblanketten.

Ansökningsblankett för bidrag vid installation av solel.


Du kan söka stöd för installation av solcellssystem. Bidraget baseras på den totala installationskostnaden som innefattar projektering, solcellspaneler, installationsmaterial, växelriktare, arbetskostnader m.m. (ROT-bidrag kan inte erhållas för arbetet som är bidragsberättigt. )


Bidraget för privatpersoner uppgår från och med 2008 till 30 % av totalkostnaden inklusive moms.

Bidraget för företag uppgår till 30 % av totalkostnaden exklusive moms.

Totalkostnaden som medger bidrag är maximerad till 37 000 kr/installerad kW i effekt.


Privatpersoner kan dessutom söka stöd på 50 % av installationskostnaden för laddutrustning. Bidraget är maximerat till 10 000 kr.


Riksdagen har avsatt 900 miljoner kronor per år fram till 2020 jämfört med 225 miljoner 2016 och 390 miljoner 2017. Dom som söker nu behöver sannolikt inte vänta på att pengar skall bli tillgängliga.

Femak solenergi AB

Borås

www.femak.se

Tel. 0706 141581

info@femak.se